Bizimle iletişime geçin Email: info@conthealthme.com

Genel

YÖK Başkanı Özvar: Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı’mızda 20 devlet ile 3 Vakıf Üniversitesi Yer Alacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı’nda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesinin yer alacağını bildirdi.

Yayınlandı:

, Tarih:

Ankara

Özvar, Bilkent Otel’de düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, dünyada yükseköğretim sistemleri içinde araştırma üniversitelerinin ekonominin ihtiyaç duyduğu profesyonelleri, üst düzey uzmanları, bilim insanlarını ve araştırmacıları yetiştirmede ve ulusal inovasyon sistemlerini destekleyecek yeni bilgiler üretmede kritik roller oynadığını belirtti.

Küresel rekabette üstünlük kurmak isteyen gelişmekte olan ülkelerde araştırma üniversitelerinin kurulması veya var olan üniversitelerin bir kısmının araştırma odaklı hale getirilmesi için her alanda ciddi gayretler sarf edildiğini dile getiren Özvar, araştırma üniversitelerinin 21. yüzyılın küresel bilgi ekonomisinin merkezinde yer aldığını söyledi.

Araştırma üniversitelerinin dünya çapında ortaöğretim sonrası eğitim için deyim yerindeyse amiral gemileri olarak hizmet ettiğini anlatan Özvar, birden fazla akademik ve toplumsal role sahip, seçkin ve karmaşık kurumlar olan araştırma üniversitelerinin yalnızca teknolojide önemli ilerlemelere yol açmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal ve beşeri bilimler yoluyla topluma önemli ölçüde katkıda bulunan yeni bilgi ve analizlerin çoğunu da ürettiklerini ifade etti.

Özvar, bu kurumların hem kültüre, teknolojiye ve topluma katkıda bulunan ulusal kurumlar hem de küresel entelektüel ve bilimsel eğilimlerle bağlantılı uluslararası kurumlar olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Araştırma üniversiteleri, genellikle ülkelerin en iyi ve en parlak öğrencilerini çeker ve en nitelikli akademisyenleri istihdam ederler. Doktora düzeyinde eğitim veren merkezi üniversiteler olan bu üniversiteler, araştırma çıktılarının da büyük kısmını üretirler. Küçük ülkelerde birkaç araştırma üniversitesi varken daha büyük ülkelerde çok sayıda olabilir. Ancak bunlar ülkedeki toplam yükseköğretim kurumlarının küçük bir kısmını oluşturur. ABD’de yaklaşık 5 bin civarında ortaöğretim sonrası kurumdan belki de küresel olarak 150 araştırma üniversitesi vardır. Yine Çin’in 5 bin kadar yükseköğretim kurumu arasında yaklaşık 100 üniversitesi bu kategoride sayılabilir.”

Prof. Dr. Özvar, araştırma üniversitelerinin çoğu ülkede hem temel hem de uygulamalı orijinal araştırmaların çoğunu ürettiğini ve araştırma için en fazla finansmanı aldığını aktardı.

“Araştırma üniversiteleri elit kurumlardır”

Akademisyenlerin araştırma yapmak için niteliklerine göre işe alındığını ve araştırma cesareti ve üretkenliği için ödüllendirildiğine dikkati çeken Özvar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu üniversitelerin organizasyonu, ödül yapıları ve akademik kültürü araştırmaya odaklanır. Akademik değerler hiyerarşisinde, öğretim ve danışmanlık hizmetleri önemini korusa da araştırma en üst sırada yer almaktadır. Lisans öğrencileri de dahil olmak üzere akademik topluluğun çoğu genellikle araştırma faaliyetleri içerisinde yer alır ve araştırma kültürünü özümser. Araştırma üniversiteleri liyakatin önceliğini kabul ederler ve kararları amansız bir mükemmellik arayışına dayanır. Aynı zamanda, öğretimde, araştırmada ve küresel bilgi ağına katılımda en iyi olmayı arzuladıkları için elit kurumlardır. Öğrenciler de üniversite ruhunun merkezi bir unsurudur. İdeal olarak, sadece toplumdaki ve belki de dünya çapındaki en parlak genç insanlar arasından liyakata dayalı bir şekilde seçilmekle kalmazlar, aynı zamanda üniversitenin hedeflerine ve akademik değerlerine bağlı olmaları gerekir.”

Özvar, “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde ilan edildiğini anımsattı.

Başlatılan programa, yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesinin kabul edildiğini hatırlatan Özvar, araştırma ve aday araştırma üniversitesi etiketi alan üniversitelere programa dahil edildikleri yıldan itibaren çeşitli desteklerin sağlandığını aktardı.

Performansa göre gruplandırma

Bu yıl YÖK tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı’nda bazı yenilikler yapıldığını vurgulayan Özvar, şunları söyledi:

“Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı’mızda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacak. Daha önce araştırma üniversiteleri kategorisinde değerlendirilmeyen vakıf üniversiteleri bu yeni dönemde gösterdikleri performanslar ile aynı devlet üniversiteleri gibi yakından takip edilecek. Başvuruda bulunan ve yapılan değerlendirmeye göre 3 vakıf üniversitemiz araştırma üniversitesi etiketi almaya hak kazanmıştır.

‘Aday Araştırma Üniversitesi’ ve ‘Aday Araştırma Üniversitesi Adayı’ gibi sınıflamalar kaldırılmış olup program kapsamında yer almaya hak kazanan araştırma üniversiteleri kendi içinde bir gruplandırılmaya tabi tutulmuştur. Araştırma üniversitelerimiz performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 performans kümesine veya grubuna ayrılacaktır. A1, üst düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler. A2 yüksek düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler. A3, orta düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler. Önümüzdeki günlerde programa yeni dahil olan araştırma üniversitelerinin de daha öncekilerde olduğu gibi 11. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli alanlarla eşleştirmeleri yapılacaktır.”

Özvar, önümüzdeki yıldan itibaren tüm araştırma üniversitelerinin 11. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli alanların yanı sıra yetkin oldukları beşeri ve sosyal bilimler alanlarıyla da eşleştirilmelerinin planlandığını, bu alandaki çalışmaların üniversitelerle koordinasyon içinde tamamlanacağını söyledi.

“Özel destek programları sağlanması görüşmeleri devam ediyor”

Araştırma üniversitelerinde beklenen küresel rekabet başarısının, kurumların üzerine dayanacakları güçlü araştırma kabiliyetlerinin geliştirilmesine bağlı olduğuna dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:

“Bunun için ülkemizde araştırma üniversitelerine yönelik daha zengin ve farklılaştırılmış araştırma destek programlarının uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kabiliyetlerin desteklenmesi ülkemizde inovasyonun alanını genişletecektir. YÖK olarak önümüzdeki dönemde program kapsamındaki üniversitelerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik özel destek programları sağlanması konusunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde bu konuda inşallah size müjdeli haberler vermeyi umuyoruz.

Bu araştırma etiketini kazanan üniversitelerimizin araştırma ve yenilikçi kapasitelerini arttırmak için gerekli idari, hukuki ve mali düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli adımları attığımızı da bu vesile ile sizlere duyurmak isterim. Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı’nın işleyişine ilişkin usul ve esaslarda önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz değişikliklerle program kapsamındaki üniversitelerimizin yıllık izleme ve değerlendirme kriterleri de gözden geçirilerek üniversitelerimizle paylaşılacaktır.”

Özvar, Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı’na yeni katılan ve araştırma üniversitesi etiketi almaya hak kazanan üniversiteleri tebrik etti, sonucun üniversiteler, yükseköğretim sistemi ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

A1 kategorisinde ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi yer aldı

YÖK Başkanı Özvar, konuşmasının ardından “Araştırma Üniversitesi” etiketi almaya hak kazanan 20 devlet ve 3 vakıf üniversitesini açıkladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi A1 kategorisinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa A2 kategorisinde, Marmara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi A3 kategorisinde araştırma üniversitesi ilan edildi.

Vakıf araştırma üniversiteleri: Bilkent, Sabancı, Koç

Vakıf araştırma üniversiteleri ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi Koç Üniversitesi olarak belirlendi.

Araştırma üniversitelerinin rektörlerine program beratları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile YÖK Başkanı Özvar tarafından takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Okumaya Devam Edin
Yorum yapmak için tıklayın

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel

Bakanlığa Bağlı Mobil Ekipler 977 Çocuğun Okula Devamını Sağladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı mobil ekipler, sokakta çalıştırılan, dilendirilen veya sokakta yaşayan 30 bin çocuğa müdahale etti, çocuklardan 644’ü kurum bakımına alındı.

Yayınlandı:

, Tarih:

Yayınlayan:

Bakanlığa Bağlı Mobil Ekipler 977 Çocuğun Okula Devamını Sağladı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, risk altında bulunan çocukları korumak ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla sosyal hizmet modelleri geliştiriliyor ve ülke genelinde saha taraması yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, dezavantajlı çocuklar için, alanında uzman mobil ekiplerce yürütülen çalışmalarla risk altındaki çocuklar tespit ediliyor ve ailelerine destek olunuyor.

Mobil ekipler, farklı risk gruplarındaki çocukları korumaya yönelik tespit ve müdahale çalışmalarının yanı sıra, sunulan hizmetleri takip de ediyor. Alan taramalarının yanında, çocuklarla mesleki çalışmalar yürütülüyor, hane ziyaretleri, ailelere yönelik rehberlik faaliyetleri, eğitim kurumları ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda bugüne kadar toplam 158 bin çocuğa ulaşıldı, 40 binin üzerinde aile ziyareti yapıldı.

Sokakta çalıştırılan, dilendirilen veya sokakta yaşayan 30 bin çocuğa müdahale edilirken bu durumdaki 16 bin çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verildi, çocuklardan 644’ü kurum bakımına alındı.

Okullarda risk altında bulunduğu değerlendirilen 31 bin çocuğa ve 20 bin aileye ulaşıldı, 10 bine yakın ziyaret gerçekleştirildi. Bu şekilde 977 çocuğun okula devamı sağlandı.

Bakanlığın mobil ekipleri aracılığıyla hizmet sunulan 19 bin 120 çocuk aktif olarak takip ediliyor.

Üç ayrı alanda çalışma yapılıyor

Mobil ekipler en az iki sosyal çalışma görevlisinden oluşuyor. Sokakta risk altında bulunduğu değerlendirilen çocuklar için kurulan mobil ekipler bünyesinde, il emniyet müdürlüğü ve zabıta ekiplerinden de görevli personel bulunuyor.

Bakanlığın il müdürlüklerinde oluşturulan mobil ekipler tarafından “sokakta risk altında bulunan çocuklar”, “okullarda risk altında bulunduğu değerlendirilen çocuklar” ve “risk altında bulunan çocukların izlenmesi” olmak üzere üç alanda çalışma gerçekleştiriliyor.

Sokakta risk altında bulunan çocuklar için oluşturulan mobil ekipler, sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve sokakta yaşayan çocukların tespit edilerek durumlarına uygun sosyal hizmet ve yardımlardan yararlandırılmasına yönelik çalışma yürütüyor.

Okullarda risk altında bulunduğu değerlendirilen çocuklara yönelik ekipler ise erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi, çocukların okula devamlarının sağlanması amacıyla ailelere bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yapıyor.

Mobil ekipler, alan taramalarıyla dezavantajlı durumdaki çocukları ve aileleri belirledikten sonra, uygun desteklerin sunulması için gerekli yönlendirmeleri ve hizmetleri sağlıyor. Sosyal hizmet müdahalesinde bulunulan çocuklar ve aileleri başta olmak üzere risk altındaki çocuklar “Sosyal Hizmet Merkezleri” aracılığıyla izleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Okumaya Devam Edin

Genel

2022-YKS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.

Yayınlandı:

, Tarih:

Yayınlayan:

2022-YKS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Ankara

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek 2022-YKS’nin başvuru kılavuzunun “https://osym.gov.tr” adresinde yayımlandığını belirtti.

Halis Aygün, “Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz.” ifadesini kullandı.

Sınav tarihlerini ve sürelerini açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sınav tarihlerini ve sürelerini de açıkladı.

Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 18 Haziran’da yapılacağını ve 165 dakika olacağını bildiren Aygün, Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) ise 19 Haziran’da yapılacağını ve 180 dakika süreceğini belirtti.

Yabancı Dil Testinin de (YDT) 19 Haziran yapılacağını ve 120 dakika olacağını belirten Aygün, şimdiden tüm adaylara başarılar dilediğini ifade etti.

Bu arada, kılavuzda adayların ödeyeceği sınav ücretlerine yer verildi. Buna göre, adaylar YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL’yi 8 Mart 2022’ye kadar ödeyebilecek.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS merkezi yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar ise 30 TL başvuru ücreti ödeyecek.

Adaylar, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödeme yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Okumaya Devam Edin

Genel

YKS’de TYT ve AYT Baraj Puanı Uygulaması Kaldırıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması kaldırıldı.

Yayınlandı:

, Tarih:

Yayınlayan:

YKS'de TYT ve AYT Baraj Puanı Uygulaması Kaldırıldı

Ankara

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.

Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi’nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak.

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT’deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile dil puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan YDT’den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

Özel yetenek sınavı başvurusu

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanı hesaplanmış olacak, taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulunun uygulanması sürecek.

TYT sınav süresi uzatıldı

2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS’de dönüştürülerek kullanılabilecek, 2022 YKS’den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Okumaya Devam Edin

Popüler